Slik behandler DyreID AS personopplysninger

Sist oppdatert: 28. april 2022

Denne personvernerklæringen gjelder for DyreID AS ("vi" eller "oss").

DyreID arbeider for å sikre og bidra til ditt kjæledyrs helse, trygghet og dyrevelferd. I den forbindelse tilbyr DyreID identitetsmerking og sporing av dyr og objekter ("ID-merking og ID-sporing"), et felles diagnoseregister for dyr ("Diagnoseregisteret"), DNA-tjenester og lignende analyser av biologisk materiale ("IDNA") samt andre tjenester som sikrer og bidrar til ditt kjæledyrs helse, trygghet og dyrevelferd (alle de tjenestene som DyreID tilbyr er heretter omtalt om "Tjenestene"). DyreID driver også med opplysningsarbeid om avl, helse og annen virksomhet som naturlig vedrører veterinærmedisinske områder.

DyreID er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person, for eksempel navn, mobilnummer, e-postadresse, og adresse. For oss er behandling av slike typer opplysninger nødvendige for at vi skal kunne levere våre tjenester til våre brukere.

Vår personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og om dine rettigheter knyttet til behandlingen av disse. Personvernerklæringen omfatter alle våre tjenester, enten de tilbys gjennom nettleser eller mobilapplikasjon.

DyreID har i samarbeid med Telenor Norge AS utviklet en abonnementstjeneste for sporing av hund som heter "Mitt Spor" og som det gjelder egne vilkår for som er tilgjengelig her.

Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

• Oppførte eier(e), kontaktpersoner og omsorgspersoner av kjæledyr
• Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
• Personer som benytter seg av kontaktskjemaet på våre nettsider.
• Besøkende på våre nettsider eller brukere av mobilapplikasjonen vår
• Personer som kontakter oss gjennom forskjellige kommunikasjonskanaler, for eksempel gjennom epost, sosiale medier, mobilapplikasjon eller telefon.

Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag for behandlingen

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Tjenester knyttet til dyrevelferd, dyrehelse og dyretrygghet

For å oppfylle avtalemessige forpliktelser med brukere av våre tjenester vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om oppførte eier(e), kontaktpersoner og omsorgspersoner av kjæledyr:

• Opplysninger om, navn, adresse, telefonnummer, ID-nummer på dyret og e-postadresse.

Behandlingen av personopplysninger om oppførte eier(e) av kjæledyr skjer i forbindelse med ID-merking av dyr, eierskifter, eller annen registrering av dyr. Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger.

Formålet med denne behandlingen er å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere tjenester knyttet til ID-merking, ID-sporing, bedring av dyrehelse og andre lignende tjenester som vi har forpliktet oss til å levere til deg.

For eksempel må vi ha ditt navn og adresse for å registrere i våre systemer at du er rette eier av kjæledyret, og for å kunne finne deg når ditt kjæledyr er forsvunnet. I tillegg vil vi kunne benytte din kontaktinformasjon til å sende deg relevante nyhetsbrev, tilbud og annen informasjon som har en nær og naturlig tilknytning til ditt kundeforhold hos DyreID via SMS, epost eller pushvarsler (du kan reservere deg mot slik kommunikasjon på Min Side eller i mobilapplikasjonen). Grunnlaget for denne behandlingen er kontrakt eller legitim interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Videre vil vi behandle personopplysninger om deg i forbindelse med registrering av diagnoser om ditt kjæledyr i våre systemer. Dyrets ID-nummer, som er registrert på ditt navn, vil kobles opp mot diagnoseopplysninger om ditt dyr. På denne måten kan vi verifisere om du har godkjent at vi gjør tilgjengelig for deg de relevante diagnosene, gi deg en oversikt over ditt kjæledyrs sykdomshistorikk på Min Side, samt bruke individualiserte diagnoseopplysninger til å gi deg nyttig informasjon med tanke på helse og sykdomsforebygging (for eksempel benytte statistiske data vi har innhentet om sykdommer knyttet til dyrerase, alder, lokasjon og tidligere sykdommer for å bistå deg med sykdomsforebygging for ditt kjæledyr). Vi vil ikke dele slike diagnoseopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke. Dette er en behandling vi gjør for å kunne levere tjenester til deg, og gjøres derfor i tråd med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og bokstav f).

På Min Side kan du bestemme hvilke diagnoseopplysninger vi lagrer om ditt dyr, og du kan også når som helst be om at vi ikke kobler ditt dyrs diagnosedata opp mot dine personopplysninger.

Registrering av opplysninger hos veterinær eller oppdretter

Når kjæledyret blir ID-merket av veterinær oppføres personopplysninger om dyrets eier(e). Veterinærene er databehandlere av DyreID når det gjelder behandlingen av nevnte personopplysninger i forbindelse med ID-merking og ID-sporing og Diagnoseregisteret.

Ved senere eierskifter, for eksempel ved kjøp fra oppdrettere, vil det bli foretatt en oppføring av ny eiers personopplysninger. For rasehunder vil det bli oppført eieropplysninger av Norsk Kennel Klub, som vil bli overført til DyreID for registrering og ID-søk.

Du skal ha blitt opplyst om dette av veterinær, tidligere eier av kjæledyr eller eventuelt relevante dyrevelferdsorganisasjoner, og du vil bli bedt om å validere dine personopplysninger i en e-post eller sms fra DyreID.

Diagnoseregisteret

I forbindelse med registrering av diagnoser i Diagnoseregisteret, vil vi anonymisere dyrets ID-nummer som er koblet til ditt kjæledyrs diagnoser. Det er selve anonymiseringen som innebærer en behandling av personopplysninger. Når anonymisering er foretatt vil slike diagnoseopplysninger ikke kunne kobles til deg som person.

Denne behandlingen gjøres for å ivareta ditt personvern, og for å fremme dyrs helse, trygghet og dyrevelferd. Diagnoseregisteret er viktig for veterinærmedisinsk forskning og dyrehelsestatistikk, og denne behandlingen ivaretar derfor flere ideelle interesser som kommer alle dyreeiere til gode. Behandlingen er i denne sammenheng nødvendig for å ivareta en rekke legitime interesser som veier tyngre enn den enkeltes personvern, og denne behandlingen har derfor grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Brukere av tjenesten "Savnet og Funnet"

I forbindelse med leveringen av tjenesten Savnet og Funnet vil DyreID behandle visse personopplysninger om privatpersoner som har registrert seg for denne tjenesten. DyreID vil i denne sammenheng kunne behandle navn, kontaktopplysninger og ID-nummer på kjæledyret, slik at det blir mulig å kontakte rette eier dersom et dyr blir meldt inn som funnet. Opplysningene brukes kun for det formål å levere tjenesten til dyreeier og er hjemlet GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (kontrakt).

Brukere av tjenesten Savnet og Funnet vil også ha mulighet til å publisere egne kontaktopplysninger i forbindelse med annonseringen av det savnede dyret. Kontaktinformasjonen din vil da bli synlig for alle som gjør et søk i DyreIDs savnet-register, og vil kunne benyttes av andre for å kontakte den som har annonsert dyret som savnet. DyreID vil kun synliggjøre slik kontaktinformasjon dersom du har gitt et eksplisitt samtykke til dette, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

DyreID vil også behandle kontaktopplysninger om privatpersoner som melder inn dyr som funnet i Savnet og Funnet-løsningen. Denne behandlingen gjøres for det formål å sette rette eier/annonsøren i kontakt med den personen som har funnet dyret, slik at dyret kan returneres til rette eier. Denne behandlingen er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (kontrakt) og bokstav f (legitim interesse).

DyreID vil også kunne sende ut nyhetsbrev, tilbud og annen nyttig informasjon som har en nær og naturlig tilknytning til tjenesten Savnet og Funnet. Ved utsendelse av annen type informasjon som ikke har en nær sammenheng med tjenesten som tilbys, vil DyreID først be om et eksplisitt samtykke til dette.

Oppførte kontaktpersoner eller omsorgspersoner

I forbindelse med Tjenestene DyreID tilbyr har dyreeier mulighet til å oppføre kontaktpersoner eller omsorgspersoner for sitt aktuelle kjæledyr. Opplysninger om slike personer vil være søkbare for veterinærer som kontaktperson/omsorgsperson i de tilfeller dyreeier for eksempel overlater dyret til omsorgspersonen i forbindelse med ferie eller annet type fravær.

Dyreeier plikter i denne forbindelse å be om tillatelse fra den aktuelle kontakt- eller omsorgspersonen til slik deling av informasjon. DyreIDs behandlingsgrunnlag for denne typen behandling av personopplysninger vil være GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (legitim interesse).

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere

For å oppfylle avtalemessige forpliktelser med våre leverandører og samarbeidspartnere vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere:

• Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilket selskap du jobber i.

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med vår behandling av personopplysninger er primært å betjene og administrere forholdet med våre leverandører og samarbeidspartnere. Grunnlaget for denne behandlingen er kontrakt, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Personer som benytter seg av kontaktskjemaet på våre nettsider

I kontaktskjemaet på våre nettsider har du mulighet til å sende inn en henvendelse til oss. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om deg:

• Navn
• Kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer)
• Opplysninger du legger inn i kontaktskjemaet

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med denne behandlingen er å administrere din henvendelse. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 a).

Markedsføring på vegne av samarbeidspartnere

Vi bruker kontaktinformasjon om kunder for å sende ut markedsføring på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi vil kun sende deg slike nyhetsbrev og markedsføring dersom du har samtykket til dette, og denne behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (også kalt cookies) på våre nettsider for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen, lesebrettet eller telefonen din av nettstedet du besøker. Informasjonskapslene samler statistikk om de mest brukte sidene og hvilken informasjon brukerne leter etter. Statistikken er et verktøy til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker, og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner.

Når du besøker våre hjemmesider, vil du bli spurt om du aksepterer vår bruk av cookies slik den er beskrevet i denne erklæringen. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, gjør vi deg oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre hjemmesider ikke fungerer optimalt.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til bruk av cookies. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies og når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Dette er de informasjonskapslene vi bruker på våre hjemmesider:

Google Analytics: Vi bruker verktøyet Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Dette gjør vi for å forbedre funksjonalitet og innhold på siden. Informasjonen sendes til Google og lagres på Googles egne servere. Du kan hindre at Google Analytics samler besøksdata fra deg ved å installere tilleggsfunksjonen Google Analytics Opt-out i nettleseren din.

Facebook Pixels: Vi bruker verktøyet Facebok Pixels for å måle trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider. Informasjonen som samles inn av dette verktøyet brukes til å levere spesialtilpasset innhold til alle besøkende på våre nettsider, samt til markedsføring på Facebook. Se her for mer informasjon om hvordan Facebook behandler personopplysninger.

Brukeranalyse og statistikk

Vi bruker Firebase for å analysere diverse brukerstatistikk på tjenestene, herunder hvordan du bruker tjenestene, hvordan du samhandler med tjenestene, samt opplysninger om nettverket ditt, datamaskinen din eller andre kompatible enheter du bruker for å få tilgang til tjenestene.

Vi registrerer følgende informasjon i forbindelse med slik analyse:

- Aktiviteten din på tjenesten (anonym aktivitet).
- Enhets-ID og andre unike identifikatorer.
- Enhet- og programvarekarakteristikk (som type og konfigurasjon), statistikk om sidevisninger, IP-adresse, nettleser og standard nettjenerloggopplysninger.
- Andre typer opplysninger som innhentes via informasjonskapsler, sporingspiksler og andre teknologier, og som er anonymisert.
- Hvilke elementer du har trykket på i tjenestene våre.

Hvem som får tilgang til dine personopplysninger

Våre leverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene vil kun få tilgang til personopplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester på vegne av oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten og kravene etter GDPR.

Følgende kategorier av virksomheter vil kunne få tilgang til dine personopplysninger:

- Samarbeidspartnere: Våre samarbeidspartnere kan i visse tilfeller få tilgang til personopplysninger vi behandler om deg. Dette gjelder for eksempel partnere vi bruker for å levere tjenester knyttet til dyrehelse og ID-merking.
- Eksterne leverandører: Leverandører av IT-tjenester og andre nærliggende tjenester vil kunne få tilgang til personopplysninger i forbindelse med at vi leverer tjenestene våre til deg. Dette gjelder for eksempel IT-leverandører, skytjenesteleverandører, leverandører av supporttjenester og annonsenettverk.
- Offentlig myndigheter: Dersom dette er pålagt ved lov, kan dine personopplysninger i visse tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet eller andre organer.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre utleveringen er lovpålagt.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom selskapet har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger, for å ivareta kundeforholdet, være lagret så lenge kundeforholdet består.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med selskapets egne datalagringsrutiner.

Alle ansatte i DyreID AS er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor eksterne, men også internt mellom kollegaer og varer etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke tilbake samtykke

Dersom du har gitt samtykke til å motta informasjon fra oss om våre og våre partners tjenester om kjæledyrs helse, trygghet og sikkerhet, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å logge deg inn på Min Side.

Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake på "Mine Sider" med henblikk på denne behandlingen eller ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Du kan få innsyn i dine personopplysninger

Du har krav på å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Du har i tillegg rett til å be om at dataene dine utleveres eller eksporteres slik at de kan benyttes hos tilsvarende tjenesteleverandører (dataportabilitet). Du kan be om slik eksportering her.

Du kan rette og slette dine personopplysninger

Dersom du mener at DyreID AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.

Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Du kan be om at vi sletter opplysninger om deg her.

Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

Kontakt oss

Vi har en personvernansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Personvernansvarlig kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: + 47 22 99 11 30
E-postadresse: kundesupport@dyreid.no
Adresse: Freserveien 1, 0195 Oslo

Du kan klage til Datatilsynet

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet .